Wetter

Heute

1:6h
95%
14mm

04.02.2023

-3°
2:30h
89%
18.1mm

05.02.2023

-6°
8:24h
22%
0.9mm

06.02.2023

-10°
9:0h
31%
0.2mm

07.02.2023

-12°
9:30h
0%
0mm

Weather data © ZAMG